Support

 

CCD of Laser scanners?

Lijn scanner of omni-directionele scanner?
Fly-by of presentatie mode scanner?
Handheld, desktop of fixed barcode scanner?
Scan frequentie  
Focusdiepte  
Programmeerbaarheid
Power Supply vereisten
Software of hardware decodering?  
Omgevings vereisten

CCD of Laser scanner?    

Op dit moment zijn er twee populaire barcode scanner systemen: CCD en Laser scanners. Het voordeel van een CCD scanner is het feit dat deze geen kwetsbare bewegende delen bevatten. CCD scanners zijn daaron zeer robuust. De lijn-CCD scanner is de meest voorkomende variant, en kent vele vormen. Meestal worden hand-held lijn CCD scanners aangeboden, maar tegenwoordig komen er ook al enkele area-CCD (2 dimensionale) op de markt. Omdat de CCD scanner betrekkelijk simpele componenten heeft, een lens, een CCD sensor, wat elektronica en software, is de lijn CCD-scanner een relatief goedkoop produkt, en volledig programmeerbaar. Bijna alle voorkomende codes worden ondersteund. De twee-dimensionale CCD camera barcode scanner wordt recent ook al aangeboden. Op dit moment is echter de prijs nog een obstakel voor een doorbraak van dit soort scanners.

De laser scanner kan met een veel hogere scan-frequentie lezen. Dat is vooral van belang bij omni-directioneel lezen. Door de smalle bundel van de laser is een ander voordeel dat de focusdiepte van de laser scanner veel groter is dan die van een CCD scanner. De focusdiepte is de afstand vanaf de voorkant van de scanner waarbinnen een code nog gelezen wordt. Bij laserscanners kunt u 0-40cm verwachten. De CCD scanner heeft dezelfde focusproblemen als te zien zijn door een video camera op korte afstand: Is de voorkant precies in focus dan zijn voorwerpen op iets grotere afstand al vaag en vice-versa. Labels op gekromde oppervlakken, denk aan een blik soep o.d., worden dan moeizaam gelezen. Dit probleem is pas onlangs opgelost in de IT3800 CCD scanner, hetgeen dus een uitstekende vervanger is voor laser scanners.

 
Voordelen CCD scanner:  
Goedkoop, robuust, geen bewegende delen
 
CCD-scanners: CSC810, IT3800  
 
Voordelen Laser scanner:  
Hoge scan-frequentie, grote focusdiepte.
 
Laser scanners: Polaris, Pollux, Hunter  
 

Lijn scanner of omni-directionele scanner?  

Een lijn scanner genereert een één dimensionaal scan patroon, terwijl een omni-directionele scanner een twee dimensioneel patroon genereert. Met een omni-directionele scanner wordt een barcode label in elke richting gelezen. Een lijn-scanner moet gemikt worden in de leesrichting van de barcode.

Een omni-directionele scanner heeft een hoge scan-frequentie nodig om een hoge hit-rate (pakkans) te bewerkstellen. De Hunter bijvoorbeeld (omni-directioneel) heeft een scan-frequentie van niet minder dan 2400 scans/seconde! Een simpele hand-held CCD scanner zit meer in de range 30-200 scans/seconde. Vanwege de benodigde hoge scan-frequentie worden omni-directionele scanners uitgerust met een hardware-decoder. De hardware decoder kan echter slechts een beperkte set code symbologieën aan.

Wanneer een code gelezen moet worden vanaf een pagina met meerdere codes, dan is dit met een CCD lijn scanner makkelijker dan met een omni-directionele scanner: De kans is groot dat de verkeerde, naastgelegen, code gelezen wordt.

Omni directioneel lezen is bij uitstek geschikt voor het handen-vrij scannen. Dit soort scanners vindt men als balie-scanners maar ook voor inbouw. Lijn-scanners zijn handiger voor niet standdard codes vanwege de software decodering. Natuurlijk vindt u de lagere complexiteit van de CCD lijn scanner terug in de prijs.

Voordelen omni-directioneel scan-patroon:    
Leest barcodes in elke richting, snelle hardware decodering, hoge scan-frequentie, handen-vrij scannen.
   
omni-directionals: Polaris, Pollux, Hunter
     
Voordelen lijn scan-patroon:    
Ondersteund elke denkbare code vanwege software decodering, goedkoop, klein, makkelijk te richten op de te lezen barcode.
   
Lijn scanners : IT3800
     

Fly-by of presentatie mode scanner?    

Fly-by of presentatie mode is een typische omni-directionele scanner term.

De produkten worden bij de kassa in een supermarkt van bijvoorbeel rechts naar links verplaatst. Het scanpatroon van de barcode scanner is geoptimaliseerd voor het lezen van de barcoed in zg. fly-by mode: het produkt wordt door het scanpatroon heen bewogen, vóór de scanner langs. Dit verhoogt de hit-rate, of pakkans van de hoge snelheid kassa.

Presentatie mode wordt gebruikt in die omstandigheden waar snelheid van minder belang is. Het produkt wordt naar de scanner toe bewogen. Op een zeker afstand van de scanner, is het scanpatroon precies in lijn met de barcode en wordt de code dus gelezen.

 

     
Toepassing fly-by scanner:    
supermarkt, snelle doorvoer balies
   
fly-by scanners: Pollux  
     
Toepassing presentatie scanner:    
Detaillist, benzine station, kiosk, boekhandel, bibliotheek, doe-het-zelf zaken, kledingzaken
   
presentatie scanners: Polaris, Hunter  
     

Handheld, desktop of fixed barcode scanner?  

De goedkoopste scanners zijn meestal de hand-held lijnscanners. Deze zijn ook het meest robuust. Handheld scanners worden toegepast bij de detaillist waar zowel kleinere als groter produkten gescand dienen te worden.

De desktop of balie scanner geeft de handen-vrij mogelijkheid. De verkoper heeft beide handen vrij en kan dus meer aandacht schenken aan de klant.

Een combinatie van een hand-held scanner en een desktop scanner kunt u vinden in onze omni-directionele Polaris scanner. Zowel grote als kleine produkten worden moeiteloos gelezen met deze veelzijdige scanner.

De fixed barcode scanner heeft zijn toepassing in de supermarkt en in de industrie (bijvoorbeeld naast een lopende band). Fixed barcode scanners moeten ingebouwd worden in de balie of naast de lopende band. Vanwege de hoge eisen die gesteld worden aan de toepassing, zijn fixed barcode scanners meestal 'top of de bill': Een hoge scan-frequentie en een hoge hit-rate (pakkans). Prijzen zijn uiteraard navenant.

 
   
Handheld scanners    
CSC810, IT3800    
   
desktop scanners    
Polaris, Pollux, Hunter    
     
Handheld/desktop scanners    
Polaris    
     
fixed scanners    
Pollux    
     

Scan Frequentie  

De scan-frequentie van een scanner is gedefinieerd als het aantal scans die het patroon maakt per seconde. De scan-frequentie van een scanner is een belangrijk getal. Des te hoger de scan-frequentie, des te hoger de kans dat uw barcode label gelezen wordt. Barcode labels kunnen beschadigd of simpelweg slecht gedrukt zijn. De barcode kan 'verzwart' zijn (streepjes zijn dikker dan spaties) of juist 'verwit'. Sommige fabrikanten vinden barcode labels maar lelijk op hun produkt, zodat deze (te) klein of 'truncated' worden afgedrukt. Truncated codes zijn codes waar de lengte-breedte verhouding niet meer volgens specificatie is. Een hoge scan-frequentie verhoogt in al deze gevallen de kans dat een code toch wordt gelezen. Scan frequenties lopen van 16 tot 2400 (!) en meer. Naarmate het te scannen oppervlak groter wordt heeft u een hogere scan-frequentie nodig. Een hand-held lijn (CCD) scanner heeft daaromn een lage snelheid, u mikt immers de scanner recht op de code zodat deze niet hoeft te 'zoeken'. Een omni-directionele scanner met een groot te scannen oppervlakte heeft een hoge scan-frequentie nodig: de meeste scans zijn immers mis. Uw code bevindt zich slechts op één positie en in één bepaalde richting. Een agressieve scanner leest een barcode in 100-200 milli seconde.

 
   

Focusdiepte  

De focusdiepte is gedefinieerd als de afstand vanaf de scanner waarbinnen een barcode nog gelezen wordt. Dit is meestal vanaf de voorkant van de scanner, maar bij sommige lange-afstand scanners begint de focusdiepte ergens vóór de scanner. Hoe groter de focusdiepte hoe groter uw scan-vrijheid. Een hand-held korte afstand lijn scanner (CCD) heeft meestal een focusdiepte van 0-2 cm. Een supermarkt scanner scant nog wel tot 20-30 cm. Lange tijd waren laser scanners superieur aan CCD scanners voor wat betreft de focusdiepte. Met CheckOut Systems' IT3800 CCD lijn scanner, is dit probleem eindelijk opgelost (focusdiepte=20cm en meer!). Een snelle omni-directionele scanner is vooralsnog altijd een laserscanner.

     

Programmeerbaarheid

Alle barcode scanners kunnen geprogrammeerd worden. De meest gebruikte methode van programmeren is via ..... barcodes! Er is een grote vrijheid in instellingen: welk interface gebruikt gaat worden, welke codes gedecodeerd moeten worden, maar ook: het volume van de speaker, de toonhoogte van de speaker, en of u add-ons wilt lezen. U kunt zelfs programmeren of u extra karakters aan het eind van de gelezen code wilt voegen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Lees de handleiding goed voordat u gaat programmeren. Elke scanner komt overigens in een 'default' mode die meestal voldoende is voor uw toepassing. Let op dat de Polaris ingesteld moet worden op het juiste interface: KeyBoard Wedge of RS232.

     

Power supply vereisten

Barcode scanners worden geleverd in twee varianten: Direct Powered of Power Supply Unit (PSU) gevoed. U heeft een Power Supply Unit nodig afhankelijk van het gebruikte interface van uw scanner keuze. Wij bevelen het interface KeyBoard Wedge aan aangezien deze geen Power Supply Unit nodig heeft en direct klaar is voor gebruik (plug 'n play). Een aantal kassa's gebruikt Direct Powered RS232: een bepaalde pin van de connector voert hierbij de 5V of de 12V. Lees uw handleiding voordat u besteld. Een aansluiting aan een standaard (PC) RS232 connector heeft altijd een externe voeding nodig. Vraag onze support groep bij twijfel!

     

Software of Hardware decodering?

Software decodering heeft als voordeel dat elke denkbare code symbologie gelezen kan worden. Heeft u een symbologie die niet gelezen kan wordn door uw huidgie scanner? Neem contact op met onze support groep. Zij zullen u ofwel een andere (dichtbij staande) code voorstellen of uw code programmeren in de decodering. Een snelle scanner heeft meestal een hardware decodering nodig. Een speciaal ontworpen ASIC decodeert uw barcode met de snelheid van een kogel (!) en sneller. Een hoge scan-frequentie heeft een hardware decodering nodig. Daarom zijn omni-directionele (laser) scanners altijd uitgerust met een ASIC hardware decoder IC. De relatief langzame lijn scanners decoderen uw barcodes in software. Software decodering kan gaan tot een scan-frequentie van 200 scans/seconde, hardware decodering gaat tot 2400 scans/seconde (!) en meer.

     

Omgevings vereisten  

Tja saai. Maar lees de speciale sectie over omgevingsvereisten en specificaties als u speciale toepassingen heeft. Alle elektrische apparatuur in Europa is verplicht de CE markering te voeren. Dit is, in tegenstelling wat sommige verkopers u proberen aan te prijzen, niet een kwaliteitskenmerk aangezien de CE markering nu al enige jaren verplicht is in Europa. Ook in de US wordt minstens een FCC class A part 15 vereist. CheckOut Systems' produkten hebben alle de CE markeringen als ook de FCC part 15 verklaring. Andere landen voeren vaak eigen vereisten, maar de Europese en US vereisten zijn de zwaarste in de markt. CheckOut Systems' produkten zijn alle getest op elektro statische ontladingen, snelle transienten op het net, radio frequentie emissies en radio frequentie immuniteit. Uiteraard zijn ze ook elektrisch veilig. Sommige toepassingen vragen om extra omgevingsvereisten zoals waterdichtheid of explosie veilig.

 
   
   

 

Nog steeds vragen? probeer in onze Veel Gestelde Vragen sectie te komen:
FAQ@checkout-systems.com
     

 

De Bodem